Huurwel

Huurverhoging 2014

Per 1 juli 2014 gaat de jaarlijkse huurverhoging in. Hierbij informeren wij u over de huurverhoging van 2014.


Huurverhoging niet-geliberaliseerde woningen

Het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst heeft de percentages van de huurverhoging 2014 voor woningen met een gereguleerd huurcontract (ook wel: niet-geliberaliseerde woningen of sociale huurwoningen) bekend gemaakt.


De percentages zijn gelijk aan 2013, namelijk 4%, 4,5% of 6,5% afhankelijk van het inkomen van het huishouden. Uitgangspunt hierbij is wie er in een woning wonen op 1 juli 2014. Van hen wordt het gezamenlijk inkomen van 2012 genomen om te bekijken welk percentage huurverhoging kan worden voorgesteld. De vermelde percentages zijn de maximum percentages.

Deze regeling geldt voor zelfstandige woningen met een gereguleerd huurcontract.

De huurverhoging per 1 juli 2014 is door het Ministerie als volgt vastgesteld:

  • 4%     voor huishoudens met een inkomen tot € 34.085 (dit is inflatie + 1,5%);
  • 4,5%  voor huishoudens met een inkomens van € 34.085 tot € 43.602 (dit is inflatie + 2%);
  • 6,5%  voor huishoudens met een inkomens boven € 43.602 (dit is inflatie + 4%).

Het inkomen betreft het gezamenlijk inkomen in het jaar 2012 van alle personen die op dit moment op uw adres staan ingeschreven. Bij de inkomens van inwonende kinderen die op 1 januari 2014 nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon (ongeveer € 20.000) niet mee bij het huishoudinkomen. Het gezamenlijk huishoudinkomen is vastgesteld door de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft aan Huurwel door in welke inkomenscategorie u als huurder valt.


Inkomensgegevens

Net zoals vorig jaar kunnen verhuurders bij de Belastingdienst de inkomensgegevens van hun huurders opvragen. Hiervoor vindt er een digitale gegevensuitwisseling tussen de verhuurder en de Belastingdienst plaats. De Belastingdienst verstrekt vervolgens per woonadres digitaal de volgende gegevens:

  • Aantal personen in het huishouden;
  • De categorie waarin het huishoudinkomen valt.

De gegevens van de Belastingdienst geven aan in welke categorie een huurder valt. De Belastingdienst geeft dus geen gespecificeerde inkomensgegevens van een huurder. In 2014 stuurt de Belastingdienst aan de huurder een mededeling dat de verhuurder voor de woning een inkomensverklaring heeft aangevraagd en ontvangen. Deze inkomensverklaring moet de verhuurder meesturen met het voorstel tot huurverhoging.

De voorstellen voor de huurverhoging moeten twee maanden voor de ingangsdatum aan huurder bekend gemaakt worden. Dit betekent voor de meeste huurders dat zij het voorstel eind april 2014 ontvangen. Voor woningen met een geliberaliseerd huurcontract geldt dit niet.


Maximale huurprijs voor niet-geliberaliseerde woningen

Voor elke niet-geliberaliseerde woning geldt in Nederland een wettelijk vastgestelde maximale huurprijs. Deze wordt bepaald door de kenmerken van een woning, zoals grootte, aantal kamers, kwaliteit van de voorzieningen en omgevingsfactoren. Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) drukt de kenmerken van een woning uit in punten. Op basis van het aantal punten geeft het WWS aan wat de maximale netto huurprijs van een woning mag zijn.

De maandelijkse huur voor een niet-geliberaliseerde woning mag niet boven de maximaal netto huurprijs uitkomen. Ook niet na de huurverhoging per 1 juli 2014.


Geliberaliseerde huurwoningen

Op 1 juli 2014 gaat ook de huur van geliberaliseerde huurwoningen (ook wel: vrije sector huurwoningen) omhoog. Het percentage dat hiervoor geldt, hangt af van de bepalingen die zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. Met welke percentage de huur van deze woningen wordt verhoogd, hangt mede af van het verschil tussen de huidige huurprijs en de huidige markt huurprijs.


Betaling nieuwe huur

Als u Huurwel heeft gemachtigd om de maandelijkse huur automatisch van uw rekening af te schrijven, hoeft u niets te doen. Per 1 juli 2014 wordt het nieuwe bedrag automatisch geïncasseerd. Als u een periodieke overboeking via uw bank geregeld heeft, wilt u er dan voor zorgen dat per 1 juli het juiste bedrag wordt overgemaakt?


Meer informatie

18 februari 2014